ons team

Onze praktijk CAUSA bestaat uit een sterk team van psychologen met elk zijn eigen specialisaties.

Pauline Cornelis

klinisch psychologe

In juni 2018 behaalde ik het diploma master klinische en gezondheidspsychologie aan KU Leuven.

Tijdens mijn opleiding kreeg ik de kans mij te verdiepen in de motivationele gespreksvoering binnen verslaafdenzorg en volgde gevalsstudies in systeemtherapie.

Ik tracht continu bij te blijven met ontwikkelingen in het domein en wil me ook regelmatig bijscholen.”

Noot: gezien ik na mijn basisopleiding tot psycholoog nog geen erkende therapieopleiding volgde, is er geen gedeeltelijke terugbetaling van een aantal mutualiteiten mogelijk

Céline Hinnekens

Doctor in de psychologie

CELINE IS MOMENTEEL IN VERLOF VOOR ONBEPAALDE DUUR GEZIEN ZWANGERSCHAP

In 2013 behaalde ik aan de Universiteit Gent mijn diploma als klinisch psychologe* met scholing binnen de gedrags- en systeemtheoretische therapie. In 2017 haalde ik de titel van Doctor in de psychologie voor mijn onderzoek binnen het Family Lab aan de Universiteit Gent. Ik geniet momenteel eveneens aan de Ugent een postgraduaatsopleiding Partnerrelatie-, Gezin- en Systeempsychotherapie (2016-2019). Mijn doctoraat situeerde zich binnen het systemische onderzoek naar partnerrelaties waarbij ik relationele processen en uitkomsten bestudeerde. Daarnaast tracht ik me continu verder bij te scholen binnen de systeemtheoretische therapie en neem ik deel aan wetenschappelijke en/of praktijkgerichte congressen en studiedagen in binnen- en buitenland.

* De titel van ‘psycholoog’ is beschermd en wordt enkel toegekend aan diegenen die het diploma van master (of het vroegere licentiaat) behaalden.

Ann Ide

Psycholoog - gedragstherapeut-Oncopsycholoog

Ik behaalde mijn diploma van klinisch psycholoog* aan de Universiteit Gent in 2005. Enkele jaren later volgde ik de opleiding Oncopsychologie aan de KU Leuven (2010-1012). Ik volgde ook de postgraduaat opleiding Gedragstherapie aan de Universiteit Gent (2014-2017). Ik schoolde me continu bij via studiedagen en bijscholingen met onderwerpen binnen mijn vakgebied (psychose, autisme, bipolaire stoornis, verslaving, oncologie, rouw en verlies, debriefing).

* De titel van ‘psycholoog’ is beschermd en wordt enkel toegekend aan diegenen die het diploma van master (of het vroegere licentiaat) behaalden.

Pieter Naert

Psycholoog-gedragstherapeut

Ik haalde mijn diploma van klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent in 2004. Na enkele jaren ervaring behaalde ik –eveneens aan de Universiteit Gent- het diploma van gedragstherapeut (2010-2013). Ik volgde verschillende bijscholingen en opleidingen (o.a. Zorg voor zorgenden (2013) & Acceptance and commitment therapy (2014)) en nam deel aan diverse (inter)nationale congressen als deelnemer en/of spreker.

* De titel van ‘psycholoog’ is beschermd en wordt enkel toegekend aan diegenen die het diploma van master (of het vroegere licentiaat) behaalden.

Bregwin Vantieghem

Psycholoog-gedragstherapeut

Ik behaalde mijn diploma van klinisch psycholoog* aan de Universiteit Gent in 2008. In 2010 behaalde ik tevens het diploma Master in de Criminologische Wetenschappen. Na enkele jaren ervaring startte ik de postgraduaat opleiding Gedragstherapie (2014-2017) eveneens aan de Universiteit Gent. Ik tracht mij continu bij te scholen via studiedagen en andere bijscholingen (o.a. suïcidepreventie (2011), terugvalpreventie verslavingsproblematiek (2012), kortdurende oplossingsgerichte therapie (2012), zorg voor zorgenden (2013).

* De titel van ‘psycholoog’ is beschermd en wordt enkel toegekend aan diegenen die het diploma van master (of het vroegere licentiaat) behaalden.

Melanie Verhelst

Psycholoog-gedragstherapeut

Ik studeerde in 2004 af als psychologe* aan de KULeuven. Enkele jaren later vervolledigde ik mijn studies door mijn postgraduaat Gedragstherapie (2009) te behalen, eveneens aan de KU Leuven. Ik school me continu bij (bijscholingen, studiedagen en congressen), met nadruk op verslavingzorg en ‘zorg-voor-zorgenden’.

* De titel van ‘psycholoog’ is beschermd en wordt enkel toegekend aan diegenen die het diploma van master (of het vroegere licentiaat) behaalden.