maak een afspraak

Een afspraak maak je best telefonisch. Dan zoeken we meteen een passend moment. Je kan zelf contact opnemen, of in samenspraak met je huisarts of andere doorverwijzer.


Ann: 0474 41 44 94

Pieter: 0472 22 89 68
Melanie: 0479 70 87 70 
Bregwin: 0460 95 77 36 
Céline: 0479 41 45 72

Elke therapie begint met een intakegesprek. Dit kan 45 tot 60 minuten in beslag nemen. Op het einde van dat gesprek wordt verdere afspraken gemaakt. Gesprekken duren gemiddeld 45 minuten. Een gesprek kost je €55 voor een individuele sessie.

Voor koppel- of gezinsgesprekken is dat €65. Indien u niet aanwezig kunt zijn op uw afspraak, wordt gevraagd een dag op voorhand te verwittigen. Indien u niet of laattijdig verwittigt, wordt een sessie aangerekend.

Terugbetaling

Consultaties kunnen gedeeltelijk terugbetaald worden door het ziekenfonds. Bij de meeste ziekenfondsen is dit beperkt tot specifieke doelgroepen (kinderen, adolescenten, patiënten met borstkanker, ... ). Het aantal tussenkomsten dat in aanmerking komt en de hoogte van het bedrag verschilt naargelang de mutualiteit. Ook sommige extra-legale verzekeringen van bedrijven en overheden voorzien in gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

Om de kwaliteit van de zorgverlening te garanderen leggen de ziekenfondsen en verzekeringen een aantal criteria vast waaraan de therapeut dient te voldoen. We beantwoorden aan al deze vereisten. Voor een actuele stand van zaken: raadpleeg uw ziekenfonds of verzekering.

In de toekomst zal de terugbetaling voorzien worden door de overheid. De terugbetalingsmaatregel van minister De Block is nog niet van kracht. We tekenen ook sterk voorbehoud aan tegen dit plan.